(SDK.113.7.2019) Konkurs ofert na Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa

OGŁOSZENIE NR SDK.113.7.2019

85141200-1 usługi świadczone przez pielęgniarki

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

ogłasza konkurs ofert na:

Zadanie nr 1: Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa                    pacjentom izby przyjęć oraz pacjentom szpitala w stanach nagłych                                 (uczestnictwo w zespole reanimacyjnym szpitala)

Zadanie nr 2: Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa                    pacjentom izby przyjęć oraz pacjentom szpitala w stanach nagłych                                 (uczestnictwo w zespole reanimacyjnym szpitala) Prowadzenie corocznych                     szkoleń personelu szpitala w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zadanie nr 3: Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa                    pacjentom izby przyjęć oraz pacjentom szpitala w stanach nagłych                                 (uczestnictwo w zespole reanimacyjnym szpitala) połączone z                                         koordynowaniem pracy zespołu medycznego izby przyjęć.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce:  konkursy.

Oferty należy składać do dnia 19.09.2019 roku do godz. 13.00 w sekretariacie szpitala p.311.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 20.09.2019 roku o godz. 13.00.

Bliższych informacji udziela Naczelna pielęgniarka Teresa Sadowska-Wołkowicka, tel. (89) 532-29-40, a pod względem formalnym Grażyna Czerwińska – specjalista ds. kadr tel. (89) 532-29-09.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zespołu.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań.

            Olsztyn, dn. 12.09.2019r.                                                                                                                                                                               ZATWIERDZAM

                                                                                  Dyrektor Irena Petryna

Załączniki:
PlikRozmiarData dodania
Pobierz plik (SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PIELĘGNIARKA).doc)SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PIELĘGNIARKA).doc67 kB2019-09-12
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY.docx)FORMULARZ OFERTOWY.docx21 kB2019-09-12