(SDK.113.4.2019) Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa pacjentom

OGŁOSZENIE NR SDK.113.4.2019

85141200-1 usługi świadczone przez pielęgniarki

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

ogłasza konkurs ofert na: Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa pacjentom Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce:  /zamówienia publiczne i konkursy/ konkursy.

Oferty należy składać do dnia 17.04.2019r. do godz. 13.00 w sekretariacie szpitala p.311.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.04.2019 roku o godz. 13.00.

Bliższych informacji udziela Naczelna pielęgniarka Teresa Sadowska-Wołkowicka, tel. (89) 532-29-40, a pod względem formalnym Grażyna Czerwińska – specjalista ds. kadr tel. (89) 532-29-09.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zespołu.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań.

            Olsztyn, dn. 01.04.2019r.                                                                                                                                                                               ZATWIERDZAM

                                                                                  Dyrektor Irena Petryna

Załączniki:
PlikRozmiarData dodania
Pobierz plik (SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PIELĘGNIARKA.doc)SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PIELĘGNIARKA.doc65 kB2019-04-02
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY(2).docx)FORMULARZ OFERTOWY(2).docx18 kB2019-04-02
Pobierz plik (ROZSTRZYGNIĘCIE PIELĘGNIARKA.docx)ROZSTRZYGNIĘCIE PIELĘGNIARKA.docx70 kB2019-04-17