(SDK 113.3.2019) Udzielanie szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych pacjentom

OGŁOSZENIE NR SDK 113.3.2019

CPV-85121200-5 specjalistyczne usługi medyczne

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

ogłasza konkurs ofert na:

Zadanie nr 1

Udzielanie szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii klinicznej pacjentom Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.

Zadanie nr 2

Udzielanie szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych, chorób płuc, alergologii pacjentom Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce: /zamówienia publiczne i konkursy/ konkursy.

Oferty należy składać do dnia 11.04.2019 roku do godz. 13.00 w sekretariacie szpitala p.311.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.04.2019 roku o godz. 13.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Zastępca dyrektora ds. medycznych – Jacek Owczarczyk, tel. (89) 532-29-38, a proceduralnych - specjalista ds. kadr Grażyna Czerwińska – tel. (89) 532-29-09.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zespołu.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań.

            Olsztyn, dn. 01.04.2019r.                                 Zatwierdzam

                                                                                   Dyrektora Irena Petryna         

Załączniki:
PlikRozmiarData dodania
Pobierz plik (SZCZEGÓŁOWE WARUNKI LEKARZ.doc)SZCZEGÓŁOWE WARUNKI LEKARZ.doc77 kB2019-04-02
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY(1).docx)FORMULARZ OFERTOWY(1).docx21 kB2019-04-02
Pobierz plik (ROZSTRZYGNIĘCIE.docx)ROZSTRZYGNIĘCIE.docx97 kB2019-04-12