(SDK.113.2.2019) Konkurs ofert na: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii

OGŁOSZENIE NR SDK.113.2.2019

85111400-4 usługi szpitalne rehabilitacyjne

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

ogłasza konkurs ofert na: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii pacjentom Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce:  /zamówienia publiczne i konkursy/ konkursy. Oferty należy składać do dnia 14.03.2019r. do godz. 13.00 w sekretariacie szpitala p.311.

Bliższych informacji udziela Zastępca dyrektora ds. medycznych – Jacek Owczarczyk- tel. (89) 532-29-38, a pod względem formalnym Grażyna Czerwińska – specjalista ds. kadr tel. (89) 532-29-09.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.03.2019r. o godz. 13.00.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zespołu.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań.

            Olsztyn, dn. 04.03.2019r.                                                                                                                                                                                          ZATWIERDZAM

                                                                                              Dyrektor Irena Petryna

Załączniki:
PlikRozmiarData dodania
Pobierz plik (SZCZEGÓŁOWE WARUNKI FIZJOTERAPEUTA.doc)SZCZEGÓŁOWE WARUNKI FIZJOTERAPEUTA.doc64 kB2019-03-04
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY.docx)FORMULARZ OFERTOWY.docx20 kB2019-03-04
Pobierz plik (ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU.docx)ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU.docx74 kB2019-03-13
Pobierz plik (ROZSTRZYGNIĘCIE.docx)ROZSTRZYGNIĘCIE.docx96 kB2019-03-22
Pobierz plik (ROZSTRZYGNIĘCIE.docx)ROZSTRZYGNIĘCIE.docx96 kB2019-03-22