(03/SAR/2019) Opieka lekarska w Izbie Przyjęć i Oddziałach szpitalnych poza normalną ordynacją szpitala.

OGŁOSZENIE nr 03/SAR/2019

z dnia 07.02.2019 roku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.160 z póź. zm.) ogłasza konkurs ofert na:

Zadanie nr 1

Opieka lekarska w Izbie Przyjęć i Oddziałach szpitalnych poza normalną ordynacją szpitala.

dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn.

Okres obowiązywania umowy: od 01.03.2019 - do 28.02.2022 .

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Zespołu www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce: /zamówienia publiczne/ konkursy. Termin wnoszenia ofert upływa z dniem 14.02.2019 r. o godz. 10.00.

Bliższych informacji o warunkach konkursu udzielają:

-      w sprawach medycznych – z-ca dyrektora ds. medycznych Jacek Owczarczyk,

tel. 089-532 29 38.

-      w sprawach formalnych – specjalista ds. analiz i rozliczeń Ewa Czubkowska

tel. 089- 532 29 70.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.02.2019 roku. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone niezwłocznie na stronie internetowej Zamawiającego www.pulmonologia.olsztyn.pl

Składający oferty są nimi związani 30 dni. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołania.

Zatwierdził:  

Z upoważnienia Dyrektora

Teresa Sadowska-Wołkowicka

Załączniki:
PlikRozmiarData dodania
Pobierz plik (2. Szczegółowe warunki konkursu lekarze.doc)2. Szczegółowe warunki konkursu lekarze.doc80 kB2019-02-07
Pobierz plik (FORMULARZ OFERTOWY(1).docx)FORMULARZ OFERTOWY(1).docx17 kB2019-02-07
Pobierz plik (6.informacja o wyniku konkursu.doc)6.informacja o wyniku konkursu.doc204 kB2019-02-18