(1/SAR/2019) Konsultacje okulistyczne w siedzibie Zamawiającego

OGŁOSZENIE nr 1/SAR/2019

z dnia 11.01.2019 roku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.160 z póź. zm.) ogłasza konkurs ofert na:

Zadanie nr 1

Konsultacje okulistyczne w siedzibie Zamawiającego

dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn.

Okres obowiązywania umowy: od 01.02.2019 - do 31.12.2021.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Zespołu www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce: /zamówienia publiczne/ konkursy. Termin wnoszenia ofert upływa z dniem 21.01.2018 r. o godz. 10.00.

Bliższych informacji o warunkach konkursu udzielają:

-      w sprawach medycznych – z-ca dyrektora ds. medycznych Jacek Owczarczyk,

tel. 089-532 29 38.

-      w sprawach formalnych – specjalista ds. analiz i rozliczeń Ewa Czubkowska

tel. 089- 532 29 70.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 22.01.2018 roku. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone niezwłocznie na stronie internetowej Zamawiającego www.pulmonologia.olsztyn.pl

Składający oferty są nimi związani 30 dni. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołania.

Zatwierdził:   Dyrektor

Załączniki:
PlikRozmiarData dodania
Pobierz plik (2. Szczegółowe warunki konkursu lekarze.doc)2. Szczegółowe warunki konkursu lekarze.doc76 kB2019-01-11
Pobierz plik (3. zał. nr 1-formularz ofertowy i oświadczenie.doc)3. zał. nr 1-formularz ofertowy i oświadczenie.doc34 kB2019-01-11
Pobierz plik (6.informacja o wyniku konkursu.doc)6.informacja o wyniku konkursu.doc201 kB2019-01-22