Światowy Dzień Walki z Rakiem

4 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem. Palenie tytoniu wciąż jest jedną z najczęstszych przyczyn wielu nowotworów i odpowiada za około 1/3 ogółu zgonów nowotworowych. O ile niekorzystne skutki używania tytoniu są dobrze znane, nie docenia się szkód wynikających z kontynuacji palenia po rozpoznaniu nowotworu.

Korzyści, jakie niesie ze sobą zaprzestanie palenia:

➡️ krótszy czas gojenia się ran operacyjnych oraz zmniejszone ryzyko pooperacyjnych powikłań

➡️ zmniejszone ryzyko poważnych powikłań płucnych podczas znieczulenia

➡️ zwiększona skuteczność chemioterapii i radioterapii oraz złagodzenie ich niepożądanych objawów, takich jak stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej, przełyku i oskrzeli, pogorszenie smaku i węchu, suchość w ustach, obniżona jakość głosu, brak apetytu i zmęczenie

➡️ zmniejszone ryzyko nawrotu, przerzutów a także wystąpienia kolejnego pierwotnego nowotworu

➡️ zmniejszone ryzyko zgonu z powodu innych chorób związanych z paleniem tytoniu, np. zawału serca, udaru mózgu czy ciężkich chorób układu oddechowego

➡️ zmniejszone nasilenie bólu, które pozwala zredukować dawki leków przeciwbólowych

➡️ zwiększona odporność organizmu.

Wszystkie powyżej wymienione korzyści zaprzestania palenia zostały udokumentowane w badaniach naukowych! 

Dowiedz się więcej o akcji "Szpital bez papierosa" na stronie https://ligawalkizrakiem.pl/projekty/deklaracja-antytytoniowa

4 lutego 2

W akcję "Szpital bez papierosa", w którą zaangażowane jest również Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie działa. Zachęcamy Państwa do badań profilaktycznych, dzięki którym wcześnie wykryty nowotwór ma szanse być całkowicie wyleczony.

Realizujemy BEZPŁATNEGE BADANIA PRZESIEWOWE w ramach zadania pn. „Program badań w kierunku wykrywania raka płuca”, które realizowane są w naszym szpitalu.

Badanie jest skierowane do osób:

w wieku 55-74, które:

  • paliły minimum 20 lat lub nadal palą nałogowo – co najmniej 20 paczkolat,
  • ich okres abstynencji tytoniowej wynosi nie więcej niż 15 lat,
  • pochodzą z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego

oraz osoby w wieku 50-54, które spełniają powyższe warunki i dodatkowo mają:

  • stwierdzony jeden z czynników ryzyka: ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza, ekspozycja na radon,
  • przebyty rak płuca, chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu,
  • stwierdzoną chorobę płuc: przewlekła choroba obturacyjna płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF),
  • rak płuca lub inne raki w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia.

            W ramach programu Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc zapewnia m.in.:

  • badanie niskodawkową tomografią komputerową płuc (NDTK),
  • wizytę wynikową – omówienie wyników badania z lekarzem specjalistą.

tel.: 89 532-29-97, kom. 571-606-615.