Światowy Dzień POChP

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) należy do głównych przyczyn przewlekłej chorobowości i umieralności na świecie, zajmując 4. miejsce wśród przyczyn zgonów.

Poznaj czym jest POChP, dowiedz się o objawach i sposobach terapii

Taki dzień jak dziś jest doskonałą okazją do zwiększenie świadomości na temat POChP. Głównymi czynnikami ryzyka tej choroby płuc jest palenie tytoniu, zanieczyszczenie powietrza, w pomieszczeniach jak i na ulicy, jak również działanie pyłu i substancji chemicznych w miejscu pracy. POCHP jest częstą chorobą, której można zapobiegać i którą można skutecznie leczyć. Charakteryzuje się trwałym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe, które zwykle postępuje i wiąże się z nasiloną przewlekłą odpowiedzią zapalną dróg oddechowych i płuc na szkodliwe cząstki lub gazy (głównie dym tytoniowy). poszczególnych pacjentów przyczyniają się zaostrzenia i choroby współistniejące.

UWAGA!

POChP może początkowo przebiegać bezobjawowo, a zostaje rozpoznana podczas badania spirometrycznego, dlatego badanie to jest tak ważne.

Na co należy zwrócić uwagę? Co może nas zaniepokoić?:

  • kaszel, który jest zwykle pierwszym objawem POCHP,
  • duszności, które pojawiają się w miarę postępu choroby,
  • świszczący oddech i uczucie ściskania w klatce piersiowej, które mogą czasami towarzyszyć dusznościom.

ZAPAMI ĘTAJ!

Kaszel to naturalne ostrzeżenie, jakim organizm daje znać. Konsekwencje kontynuowania palenia mogą być tragiczne. Niekiedy powikłaniem nasilonych napadów kaszlu może być krótkotrwałe omdlenie. Bardzo nasilony kaszel może spowodować nawet złamanie żeber (objawiające się zwykle silnym bólem w bocznej części klatki piersiowej, który nasila się przy wdechu, kaszlu i obmacywaniu bolącego miejsca).

Zachęcamy do badań profilaktycznych. Pamiętajmy, lepiej zapobiegać niż leczyć!