Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Sekretariat 89 532 29 01 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja 89 532 29 49/50 

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

Postępowanie nr DOZ.383.7.2018 na DOSTAWY URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH / 05.06.2018 - Zamieszczono zawiadomienie o wyniku postępowania /

DOTYCZY:

PRZETARGU   NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 221 000 EURO   NA

DOSTAWĘ   URZĄDZEŃ  MEDYCZNYCH

 realizowaną w ramach projektu pn. „Utworzenie Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego poprzez zmianę infrastruktury, struktury i doposażenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 - „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”. Działanie 9.1. - „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Poddziałanie 9.1.1 - „Rozwój specjalistycznych usług medycznych”

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym UE pod nr 2018/S 072 - 158988 z 13.04.2018.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP pod nr 544542-N-2018 z 13.04.2018.