Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Sekretariat 89 532 29 01 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja 89 532 29 49/50 

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

Postępowanie nr DOZ.383.2.2018 Na wewnętrzną przebudowę pomieszczeń I piętra prawego skrzydła (bryły B) budynku szpitala / 14.03.2018 Zawiadomienie o wyniku postępowania /

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 5 548 000 EURO NA

Wewnętrzną przebudowę pomieszczeń I piętra prawego skrzydła (bryły B) budynku szpitala na cele medyczne oraz przebudowę istniejącej klatki schodowej wraz z budową wewnętrznego szybu windowego z dostawą i montażem windy osobowo – towarowej realizowaną w ramach projektu pn. „Utworzenie Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego poprzez zmianę infrastruktury, struktury i doposażenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 - „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”. Działanie 9.1. - „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Poddziałanie 9.1.1 - „Rozwój specjalistycznych usług medycznych”

Biuletyn Zamówień Publicznych - Ogłoszenie nr 517194-N-2018 z dnia 12.02.2018 roku.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500031620-N-2018 z dnia 12.02.2018 roku.

 Termin skałdania ofert: 28.02.2018 roku, godz. 10:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie nr 500041295-N-2018 z dnia 26-02-2018 r.

Termin składania ofert : 02.03.2018 roku, godz. 11:00

Termin wnoszenia wadium : 02.03.2018 roku, godz. 11:00

Termin otwarcia ofert : 02.03.2018 roku, godz. 11:15.