Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Sekretariat 89 532 29 01 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja 89 532 29 49/50 

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

Postępowanie nr DOZ.383.24.2018 na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH / 14.11.2018 - Zamieszczono zawiadomienie o wyniku postępowania /

DOTYCZY:

PRZETARGU   NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI PONIŻEJ 221 000 EURO   NA

DOSTAWĘ   URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

realizowaną w ramach projektu pn. „Utworzenie Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego poprzez zmianę infrastruktury, struktury i doposażenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 - „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”. Działanie 9.1. - „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Poddziałanie 9.1.1 - „Rozwój specjalistycznych usług medycznych”

Ogłoszenie zamieszczono w BZP nr 634000-N-2018 z dnia 09.10.2018 r.

18.10.2018 Zamieszono odpowiedzi na zapytania do SIWZ - UWAGA: ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY.

19.10.2018 Zamieszczono modyfikację SIWZ. Zmiana w ogłoszeniu w BZP pod nr 500252398-N-2018 z dnia 19.10.2018 r.