Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Szpital 89 532 29 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

OGŁOSZENIE nr 03/SAR/2017

z dnia 19.10.2017 roku

Na podstawie art. 26 ust. 1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

1.    Konsultacje radioterapeutyczne w siedzibie Zamawiającego.
2.    Konsultacje okulistyczne w siedzibie Zamawiającego.
3.    Konsultacje laryngologiczne w siedzibie Zamawiającego.
4.    Konsultacje neurologiczne w siedzibie Zamawiającego.
5.    Konsultacje psychiatryczne w siedzibie Zamawiającego.
6.    Konsultacje dermatologiczne w siedzibie Zamawiającego.
7.    Konsultacje i zabiegi stomatologiczne poza siedzibą Zamawiającego.
8.    Konsultacje anestezjologiczne i intensywna terapia w godzinach normalnej ordynacji oraz poza normalną ordynacją     szpitala w dni powszednie oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.
9.    Zabezpieczenie lekarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala w dniach realizacji  odczulania     na jady owadów błonkoskrzydłych w siedzibie Zamawiającego.
10.     Konsultacje i świadczenia zdrowotne z zakresu torakochirurgii w siedzibie Zamawiającego.
11.     Konsultacje pulmonologiczne w ramach domowego leczenia tlenem.
12.    Wizyty pielęgniarskie w ramach domowego leczenia tlenem.
13.    Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie chorób płuc i gruźlicy w siedzibie Zamawiającego.
14.    Gastroskopia, gastroskopia z biopsją, rektosigmoidoskopia.
15.     Badania PET-CT.
16.     Badania mammograficzne
17.    Badania wirusologiczne, cytofluorometryczne, cytogenetyczne, immunofenotypowe szpiku.
18.    Badania diagnostyczne w kierunku przeciwciał p/jądrowych.
19.    Badania histopatologiczne.
20.    Badania izotopowe.
21.    Ocena szpiku kostnego.
22.    Sekcja zwłok.
23.    Medycyna pracy

Okres obowiązywania umowy: od 01.01.2018 do 31.12.2020.

Ze szczegółowymi warunki konkursu ofert wraz z załącznikami można zapoznać się w siedzibie SPZGiChP w Olsztynie ul Jagiellońska 78 lub pobrać ze strony internetowej Zespołu www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce: /zamówienia publiczne/ konkursy. Termin wnoszenia ofert upływa z dniem 26.10.2017 r. o godz. 10.00.

Bliższych informacji o warunkach konkursu udzielają:

-      w sprawach medycznych – z-ca dyrektora ds. medycznych Jacek Owczarczyk,

tel. 089-532 29 38.

-      w sprawach formalnych – Główny specjalista Piotr Socha

tel. 089- 532 29 84.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.10.2017 roku o godz. 14.00. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone niezwłocznie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.pulmonologia.olsztyn.pl

Składający oferty są nimi związani 30 dni. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołania.

      

                   Zatwierdził: