Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Sekretariat 89 532 29 01 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja 89 532 29 49/50 

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

OGŁOSZENIE nr 5/SAR/2016

z dnia 10.11.2016 roku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

Zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (86.22.19.0 - Pozostałe usługi w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej) w rodzaju:

Zadanie nr 1

Konsultacje ortopedyczne udzielane w siedzibie udzielającego zamówienie

Zadanie nr 2

Echo serca, konsultacje kardiologiczne - poza siedzibą udzielającego zamówienia

Zadanie nr 3

Gastroskopia, kolonoskopia - poza siedzibą udzielającego zamówienia

Zadanie nr 4

Medycyna pracy - w siedzibie i poza siedzibą udzielającego zamówienia

Zadanie nr 5

Konsultacje i zabiegi z zakresu chirurgii onkologicznej udzielane w siedzibie udzielającego zamówienia

Zadanie nr 6

Konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej udzielane w siedzibie udzielającego zamówienia

Zadanie nr 7

Konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej udzielane poza siedzibą udzielającego zamówienia

Zadanie nr 8

Całodobowe badania laboratoryjne- poza siedzibą udzielającego zamówienia

na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn.

Okres obowiązywania umowy: od 01.01.2017r. - do 31.12.2020r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Zespołu www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce: /zamówienia publiczne/ konkursy. Termin składania ofert upływa z dniem 21.11.2016 r. o godz. 10.00.

Bliższych informacji o warunkach konkursu udzielają:

-      w sprawach medycznych –z-ca dyrektora ds. medycznych Jacek Owczarczyk,

tel. 089-532 29 38.

-     w sprawach formalnych – specjalista ds. analiz i rozliczeń Ewa Czubkowska

tel. 089- 532 29 70.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.11.2016 roku. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone niezwłocznie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.pulmonologia.olsztyn.pl

Składający oferty są nimi związani 30 dni. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołania.

Zatwierdził:

Dyrektor        

Irena Petryna