Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Szpital 89 532 29 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

OGŁOSZENIE nr 3/SAR/2016

z dnia 19.07.2016 roku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

Zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (86.22.19.0 - Pozostałe usługi w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej) w rodzaju:

Implantacja portów naczyniowych i usługi anestezjologiczne

dla pacjentów: Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn.

Okres obowiązywania umowy: od 28.07.2016 - do 31.12.2018 .

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Zespołu www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce: /zamówienia publiczne/ konkursy. Termin wnoszenia ofert upływa z dniem 26.07.2016 r. o godz. 12.00.

Bliższych informacji o warunkach konkursu udzielają:

-      w sprawach medycznych – p.o. z-cy dyrektora ds. medycznych Jacek Owczarczyk,

tel. 089-532 29 38.

-     w sprawach formalnych – specjalista ds. analiz i rozliczeń Ewa Czubkowska

tel. 089- 532 29 70.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.07.2016 roku. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone niezwłocznie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.pulmonologia.olsztyn.pl

Składający oferty są nimi związani 30 dni. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołania.

Zatwierdził:   Dyrektor