Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Sekretariat 89 532 29 01 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja 89 532 29 49/50 

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

OGŁOSZENIE nr 02/SAR/2015

z dnia 09.11.2015 roku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

Zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (86.90.19 Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowane)

W rodzaju:

Zadanie nr 1

Cewnikowanie prawego i lewego serca pod kontrolą rtg

Zadanie nr 2

Wykonywanie badań mutacji aktywujących w genie eGFR (eksony 19 i 21) w niedrobnokomórkowym raku płuca (NDRP).

Wykonywanie badań mutacji oncogenu KRAS w nowotworach

Zadanie nr 3

Rezonans magnetyczny całodobowo

Zadanie nr 4

Profilaktyczna specjalistyczna opieka medyczna nad pracownikami Zleceniodawcy, którzy w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych (zawodowych) lub pracy zleconej ulegli ekspozycji lub podejrzeniu na zakażenie HIV, wirusowe zapalenie wątroby typu B (HBV) oraz typu C (HCV).

Zadanie nr 5

Opis badania polisomnograficznego

Zadanie nr 6

Udział lekarza specjalisty z zakresu radiologii w wielodyscyplinarnym zespole terapeutycznym – konsylium, organizowanym na terenie siedziby Udzielającego Zamówienia oraz zaplanowanie leczenia onkologicznego jednemu pacjentowi posiadającemu komplet badań diagnostycznych.

Dla pacjentów: Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn.

Okres obowiązywania umowy: od 01.01.2016- do 31.12.2019 .

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Zespołu www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce: /zamówienia publiczne oraz ogłoszenia / aktualne postępowania. Termin wnoszenia ofert upływa z dniem 17.11.2015 r., o godz 12.00.

Bliższych informacji o warunkach konkursu udzielają:

-      w sprawach medycznych - z-ca dyrektora ds. medycznych Radosław Borysiuk,

tel. 089-532 29 38.

-      w sprawach formalnych - kierownik Sekcji analiz i rozliczeń mgr Piotr Socha

tel. 089- 532 29 84.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.11.2015 roku o godz 13.00. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone niezwłocznie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.pulmonologia.olsztyn.pl

Składający oferty są nimi związani 30 dni. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołania.

Zatwierdził: Irena Petryna, Dyrektor