Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Szpital 89 532 29 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

OGŁOSZENIE NR SDK 113.4.1.2015

CPV-85121200-5

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

ogłasza konkurs ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie onkologii w ramach lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego oraz udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych pacjentom Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w ramach dwóch pakietów:

Pakiet I. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie onkologii w ramach lecznictwa szpitalnego i lecznictwa ambulatoryjnego oraz udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych pacjentom                            Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc.

Pakiet II. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie  onkologii w ramach lecznictwa szpitalnego i lecznictwa ambulatoryjnego  pacjentom Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce:  /zamówienia publiczne i konkursy/ konkursy. Oferty należy składać do dnia 24.07.2015 roku do godz. 12.00 w sekretariacie szpitala p.311.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Zastępca dyrektora ds. medycznych – Radosław Borysiuk, tel. (89) 532-29-38, a proceduralnych - specjalista ds. kadr Grażyna Czerwińska – tel. (89) 532-29-09.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 27 lipca 2015 roku o godz. 12.00.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej Zespołu.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań.

                                                                                              Zatwierdzam Irena Petryna