Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Sekretariat 89 532 29 01 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja 89 532 29 49/50 

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

OGŁOSZENIE nr 05/SAR/2014

z dnia 01.07.2014 roku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

Zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (86.90.19 Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowane)

Dla pacjentów: Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn.

W rodzaju:

Pakiet 1:

 1. 1.Konsultacje radioterapeutyczne w siedzibie Zamawiającego.
 2. 2.Konsultacje okulistyczne w siedzibie Zamawiającego.
 3. 3.Konsultacje laryngologiczne.
 4. 4.Konsultacje neurologiczne.
 5. 5. Konsultacje dermatologiczne w siedzibie Zamawiającego.
 6. 6. Konsultacje psychiatryczne.
 7. 7. Konsultacje kardiologiczne.
 8. 8.Konsultacje specjalistyczne.
 9. 9.Świadczenia w zakresie alergologii i dermatologii przy odczulaniu na leki w siedzibie Zamawiającego.
 10. 10.Świadczenia w zakresie alergologii przy odczulaniu na jady owadów błonkoskrzydłych w siedzibie Zamawiającego.
 11. 11.Zabezpieczenie lekarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala w dniach realizacji odczulania na jady owadów błonkoskrzydłych w siedzibie Zamawiającego.
 12. 12.Konsultacje i zabiegi stomatologiczne poza siedzibą Zamawiającego.
 13. 13.
 14. 14.Badania cytomorfologiczne.
 15. 15.Badania cytochemiczne.
  1. 1.Konsultacje torakochirurgiczne.
  2. 2.Drenaż jamy opłucnej z konsultacją.
  3. 3.Konsultacja w przebiegu drenażu.
  4. 4.Konsultacja z usunięciem drenu z jamy opłucnej.
  5. 5.Konsultacja z punkcją jamy opłucnej.
  6. 6.Konsultacja z bronchoskopią z lub bez esofagoskopii.

Pakiet 2:

Dla pacjentów: Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn.

Okres obowiązywania umowy: od 01.01.2015- do 31.12.2017 .

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Zespołu www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce: /zamówienia publiczne oraz ogłoszenia / aktualne postępowania. Termin wnoszenia ofert upływa z dniem 08.07.2014 r., o godz 10.00.

Bliższych informacji o warunkach konkursu udzielają:

¾      w sprawach medycznych - z-ca dyrektora ds. medycznych Radosław Borysiuk,

tel. 089-532 29 38.

¾      w sprawach formalnych - kierownik Sekcji analiz i rozliczeń mgr Piotr Socha

tel. 089- 532 29 84.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 09.07.2014 roku o godz 12.00. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone niezwłocznie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.pulmonologia.olsztyn.pl

Składający oferty są nimi związani 30 dni. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołania.

Zatwierdził:

Z up. Dyrektora

Teresa Sadowska- Wołkowicka