Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Sekretariat 89 532 29 01 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja 89 532 29 49/50 

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

OGŁOSZENIE nr 6 /SAR/2013

z dnia 20.11.2013 roku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

(86.22.19.0 - Pozostałe usługi w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej, 86.90.19.0 - Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowane)

W rodzaju:

  1. Konsultacje i zabiegi chirurgiczne w siedzibie Zamawiającego
  2. Konsultacje ortopedyczne w siedzibie Zamawiającego
  3. Konsultacje laryngologiczne w siedzibie Zamawiającego
  4. Konsultacje neurologiczne w siedzibie Zamawiającego
  5. Konsultacje radioterapeutyczne
  6. Echo serca
  7. Kolonoskopia
  8. Medycyna pracy

dla pacjentów i pracowników: Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn.

Okres obowiązywania umowy: od 01.01.2014- do 31.12.2016 .

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Zespołu www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce: /zamówienia publiczne oraz ogłoszenia / aktualne postępowania. Termin wnoszenia ofert upływa z dniem 05.12.2013 r.

Bliższych informacji o warunkach konkursu udzielają:

¾      w sprawach medycznych - z-ca dyrektora ds. medycznych Radosław Borysiuk,

tel. 089-532 29 38.

¾      w sprawach formalnych - kierownik Sekcji analiz i rozliczeń mgr Piotr Socha

tel. 089- 532 29 84.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.12.2013 roku. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone niezwłocznie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.pulmonologia.olsztyn.pl

Składający oferty są nimi związani 30 dni. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołania.

 

 

Zatwierdził: Irena Petryna, Dyrektor

 

 

sans-serif