Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Sekretariat 89 532 29 01 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja 89 532 29 49/50 

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

Olsztyn,13.11.2013r

Nasz znak:DOS.221.5.2013                                                                                                                         

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA PROWADZENIE OBSŁUGI BANKOWEJ

 

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc zwraca się z prośbą o złożenie oferty na prowadzenie obsługi bankowej

W przypadku wyboru Państwa oferty, Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na okres 36 miesięcy.

Do oferty należy dołączyć:

  1. Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnianą do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy – Załącznik Nr 1.
  1. Upoważnienie do podpisywania dokumentów i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, oraz pełnomocnictwo udzielone osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowanego.
  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty

Ofertę proszę przesłać do dnia 27 XI 2013 roku, do godz.: 13:00 w zamkniętej kopercie na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

ul. Jagiellońska 78, Sekretariat

10-357 Olsztyn

z dopiskiem „Oferta –obsługa bankowa”

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami : Grażyna Ciszewska

tel. 89 532 29 10, fax 89 532 29 79

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W załączeniu:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

                                                                                          

                                           Irena Petryna

nbsp;