Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Szpital 89 532 29 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

OGŁOSZENIE nr  03/SAR/2013

z dnia 04.03.2013 roku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

Zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (86.90.19.0 - Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowane)

W rodzaju:

  1. 1. konsultacje wyników badań radiologicznych w ośrodku o wyższym poziomie referencyjności

Dla pacjentów: Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn.

Okres obowiązywania umowy: 08.03.2013-31.12.2014

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Zespołu www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce:  /zamówienia publiczne oraz ogłoszenia / aktualne postępowania. Termin wnoszenia ofert upływa 07.03.2013 do godz. 10.00.

Bliższych informacji o warunkach konkursu udziela: w sprawach medycznych - Radosław Borysiuk, Z-ca Dyrektora ds. medycznych tel. 089-532 29 38, w sprawach formalnych - mgr Piotr Socha – kierownik Sekcji analiz i rozliczeń tel. 089- 532 29 84.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 07.03.2013 roku. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone niezwłocznie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Składający oferty są nimi związani 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołania.

 

Sporządził:                                              Zatwierdził:

Piotr Socha                                              Irena Petryna, Dyrektor

Składający oferty są nimi związani 30 dni.