Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Sekretariat 89 532 29 01 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja 89 532 29 49/50 

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

OGŁOSZENIE NR DAP.113.2.2013

CPV 85141200-1 usługi świadczone przez pielęgniarki

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie,   ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

na podstawie art. 26 ust.1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom SPZGiChP w okresie od

01 marca 2013 r. do 29 lutego 2016 r. w zakresie usług pielęgniarskich.

 

Oferty należy składać do dnia 6 lutego 2013 r. do godz. 14.00

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 08 lutego 2013 r. o godz. 12.00.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala.

 

Bliższych informacji o warunkach konkursu udziela Naczelna pielęgniarka –Teresa Sadowska-Wołkowicka, tel. 89 532-29-40 oraz Grażyna Czerwińska – specjalista ds. kadr, tel. 89 532-29-09.

 

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań.

 

Zatwierdzam Dyrektor Irena Petryna