Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Szpital 89 532 29 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

OGŁOSZENIE NR DAP.113.1.2013

CPV 85121200-5

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  pacjentom SPZGiChP   w okresie 01 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2016 r. w zakresie:

Świadczenie usług zdrowotnych  w zakresie lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego                      w zakresie alergologii i chorób wewnętrznych.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce:  /ogłoszenia/ aktualne postępowania. Oferty należy składać do dnia 28 stycznia 2013 roku do godz. 14.00

Bliższych informacji o warunkach konkursu udziela:  Z-ca Dyrektora ds. medycznych lek.med. Radosław Borysiuk tel. 89 532 29 38, pod względem formalnym Grażyna Czerwińska – specjalista ds. kadr.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 30 stycznia 2013 roku r. o godz. 12.00.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej szpitala.

Składający oferty są nimi związani  30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań.

Dyrektor Irena Petryna