Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Sekretariat 89 532 29 01 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja 89 532 29 49/50 

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

 

OGŁOSZENIE nr  10/SAR/2012

z dnia 12.12.2012 roku

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

Zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (86.90.19.0 - Pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowane)

W rodzaju: „Opiekun medyczny - sprawowanie bezpośredniej opieki nad pacjentem”

Dla pacjentów: Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn.

Okres obowiązywania umowy: 01.01.2013-31.12.2015

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Zespołu www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce:  /zamówienia publiczne oraz ogłoszenia / aktualne postępowania. Termin wnoszenia ofert upływa 19.12.2012 do godz. 10.00.

Bliższych informacji o warunkach konkursu udziela: w sprawach medycznych – Teresa Sadowska-Wołkowicka, Naczelna Pielęgniarka tel. 089-532 29 40, w sprawach formalnych - mgr Piotr Socha – kierownik Sekcji analiz i rozliczeń tel. 089- 532 29 84.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 19.12.2012 roku. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone niezwłocznie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Składający oferty są nimi związani 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołania.

 

Sporządził: Piotr Socha                                             Zatwierdził: Irena Petryna, Dyrektor