Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Sekretariat 89 532 29 01 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja 89 532 29 49/50 

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

OGŁOSZENIE NR DAP.113.14.2012

CPV 85141200-1 usługi świadczone przez pielęgniarki

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie,  ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom SPZGiChP w latach 01 stycznia 2013 r. do 30 września 2015 r. w zakresie usług pielęgniarskich.

 

Oferty należy składać do dnia 19 grudnia 2012 r. do godz. 14.00

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 20 grudnia 2012 r. o godz. 12.00.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie, a informacja zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala.

 

Bliższych informacji o warunkach konkursu udziela Naczelna pielęgniarka –Teresa Sadowska-Wołkowicka, tel. 89 532-29-40 oraz Grażyna Czerwińska – specjalista ds. kadr, tel. 89 532-29-09.

 

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań.

 

Zatwierdzam Dyrektor Irena Petryna