Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Szpital 89 532 29 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

OGŁOSZENIE NR DAP.113.10.2012

CPV 85121232-8

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie,  ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  pacjentom SPZGiChP w okresie 1.10.2012r. do 30.09.2015r. w zakresie:

  • Koordynowanie Kliniką Pulmonologii i świadczenie usług zdrowotnych  z dziedziny pulmonologii  w zakresie lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego
  • Zastępowanie koordynatora Kliniki Pulmonologii i świadczenie usług zdrowotnych z dziedziny pulmonologii w zakresie lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce:  /zamówienia publiczne oraz ogłoszenia/ aktualne postępowania. Oferty należy składać do dnia 25 września 2012r. do godz. 14.00

Bliższych informacji o warunkach konkursu udziela:   Z-ca Dyrektora ds. medycznych lek.med. Radosław Borysiuk tel. 89 532 29 38, pielęgniarka naczelna – mgr Teresa Sadowska-Wołkowicka, tel. 89 532 29 40, Mariola Sylwerska – st. inspektor ds. kadr. Konkurs zostanie rozstrzygnięty  w siedzibie Zamawiającego w dniu 26 września 2012r. o godz. 12.00.

Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni pisemnie. Ogłoszenie o wyniku konkursu zostanie również umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie szpitala i stronie internetowej j.w.

Składający oferty są nimi związani  30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania skarg i protestów.