Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Szpital 89 532 29 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

OGŁOSZENIE nr  2/SAR/2012

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom SPZGiChP w latach 2012-2014 w zakresie:

  • rezonans magnetyczny
  • całodobowe badania TK w przypadkach pilnych i zagrożenia życia i zdrowia,
  • biopsje histopatologiczne pod kontrolą TK
  • konsultacje psychiatryczne
  • świadczenia zdrowotne z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w ramach odczulania na jady owadów błonkoskrzydłych w siedzibie Zamawiającego
  • świadczenia zdrowotne z zakresu alergologii oraz wykonywanie czynności potrzebnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szpitala w dziedzinie alergologii w ramach odczulania na jady owadów błonkoskrzydłych w siedzibie Zamawiającego
  • współpraca w zakresie intensywnej terapii i anestezjologii
  • transport medycznySzczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Zespołu www.pulmonologia.olsztyn.pl w zakładce:  /zamówienia publiczne oraz ogłoszenia / aktualne postępowania. Termin wnoszenia ofert upływa 05.10.2011 do godz. 12.00.

Bliższych informacji o warunkach konkursu udziela: mgr Piotr Socha – kierownik Sekcji analiz i rozliczeń tel. 089- 532 29 84 oraz Z-ca Dyrektora ds. medycznych dr Krzysztof Bednarski tel 089 532 29 38 Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 07.10.2011 roku o godz 14.00. Oferenci o wyniku postępowania zostaną powiadomieni listownie.

Składający oferty są nimi związani do 05.11.2011 roku.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania skarg i protestów.


Zatwierdził:

Irena Petryna, Dyrektor