Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Sekretariat 89 532 29 01 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja 459 595 990 

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

 

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

Rada Społeczna przy SPZGiChP

Przy Samodzielnum Publicznym Zespole  Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa oraz organem doradczym Dyrektora Zespołu Radę Społeczną powołuje, odwołuje i zwołuje jej pierwsze posiedzenie Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. W skład wchodzi 7 osób, w tym: Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego lub osoba przez niego uprawniona jako Przewodniczący Rady Społecznej, a także członkowie: przedstawiciel Wojewody Warmińsko- Mazurskiego oraz przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa w liczbie 5 osób.

Skład obecnej Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie:

     - Tadeusz Politewicz - Przewodniczący Rady Społecznej

     - Grażyna Licznerska - Wiceprzewodnicząca

     - dr hab. Sławomir Przybyliński

     - Piotr Żuchowski

     - Alicja Bojarska

     - Marcin Kulasek

     - Bożenna Ulewicz

   

Do zadań Rady Społecznej należy:

1. Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach :

    -  zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
    -  związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
    -  przyznawania dyrektorowi nagród,
    -  rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z dyrektorem.

2. Przedstawianie dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
    - planu finansowego i inwestycyjnego,
    - rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
    - kredytów bankowych lub dotacji,
    - podziału zysku.                                                                                         

3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zespołu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania dizałalności leczniczej.

5. Wykonywanie innych zadań określonych w Ustawie i Statucie zespołu