Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Szpital 89 532 29 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Alergologiczno-Pulmonologicznego
w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.

Kandydaci zgłaszający się do Konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. (Dz. U. Nr 151 poz. 896) oraz złożyć dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r. ( Dz. U. z 2012r. poz. 182 z późn. zm.).
Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do 15.03.2017 roku do godz. 12.00, w zamkniętej kopercie z nazwiskiem, imieniem i adresem nadawcy oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Alergologiczno-Pulmonologicznego” przesyłając na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
10-357 Olsztyn
ul. Jagiellońska 78

Przewidywany termin posiedzenia Komisji Konkursowej, podczas którego nastąpi rozpatrzenie kandydatur oraz zostaną przeprowadzone rozmowy z kandydatami, odbędzie się w dniu 31.03.2017r. o godz. 12.00. w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, przy ul. Jagiellońskiej 78, w sali konferencyjnej nr 312.
O terminie konkursu kandydaci zostaną dodatkowo powiadomieni indywidualnie.
Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SPZGiChP.

Olsztyn, 2.03.2017 rok

Dyrektor
Irena Petryna