W dniu 18 października 2019 r. odbyła się konferencja prasowa pn. „Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego”.

P1160102

 

W trakcie konferencji dyrektor szpitala podziękowała Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu Arturowi Chojeckiemu, Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawowi Markowi Brzezinowi oraz Posłowi na Sejm RP – Zbigniewowi Babalskiemu za przybycie oraz wyraziła wdzięczność za wsparcie w staraniach o realizację marzeń.

Podczas uroczystego spotkania Pani Dyrektor odebrała z rąk Wojewody Warmińsko – Mazurski czek o wartości 17 088 000,00 zł. Pozostałe środki tj. ponad 4 mln 300 tys. złotych  będą finansowane z budżetu Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2019-2021.

 

20191018 091309

Całkowita wartość projektu wynosi 21 360 000,00 zł

W skład nowej inwestycji wchodzić będzie: oddział torakochirurgiczny, blok operacyjny, oddział intensywnej opieki medycznej (OIOM), rozbudowa izby przyjęć, zakupienie niezbędnego sprzętu, aparatury medycznej oraz wyposażenia.

Po zakończeniu inwestycji region Warmii i Mazur zyska ośrodek, w którym będzie możliwość kompleksowej opieki nad pacjentem ze schorzeniami dróg oddechowych – od szybkiej i pełnej diagnostyki, poprzez leczenie operacyjne i zachowawcze, rehabilitację poszpitalną i opiekę ambulatoryjną.

W chwili obecnej szpital rozpoczyna procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-instalacyjnych związanych z przebudową istniejącej bryły C budynku szpitala.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 2021 r.

received 1193615507489364