Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Sekretariat 89 532 29 01 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja 89 532 29 49/50 

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

 

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

    

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc informuje, że w wyniku przeprowadzonego postepowania w formie pisemnych ofert na sprzedaż „Zestawów polisomnograficzny Embletta wraz z licencją na oprogramowanie Rem Logic” wpłynęły 2 oferty.

Na podstawie złożonych ofert w dniu 20.09.2019 r. wyłoniono jednego oferenta firmę ResMed Polska Sp. z o.o, ul.  Pokorna 2/U18A, 00 – 199 Warszawa, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

Termin zawarcia umowy 30.09.2019 r.

Olsztyn, 10.09.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na zakup dwóch zestawów polisomnograficznych Embletta wraz z licencją na oprogramowanie Rem Logic

Nasz znak: DOS 073.01.2019                                                                                     

  1. Sprzedający:Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn,

  1. Przedmiot sprzedaży: Zestaw polisomnograficzny Embletta - 2 kpl;

W skład zestawu wchodzą urządzenia: Embletta MPR PG, ST+Proxy oraz TX Proxy Unit wraz z licencją na oprogramowanie Rem Logic zainstalowana na komputerze przeznaczonym do rejestracji badań. Sprzedający wyklucza możliwość zakupu wybranych urządzeń.

Ze stanem technicznym można się zapoznać w dniach od 11.09.2019 r. do 17.09.2019 r. w godzinach od 7.30 do 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu.

SPZGiCH nie udziela gwarancji na sprzedawane urządzenia oraz nie bierze odpowiedzialności za ich wady fizyczne.

  1. Osoba upoważnione do kontaktów: Krzysztof Wejs tel. 089 532 29 03, fax 089 532 29 79
  2. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej. Oferenci składają oświadczenie, że znany jest im stan techniczny sprzętu oraz że nie wnoszą i nie będą wnosić w przyszłości z tego tytułu żadnych roszczeń.

            Oferta powinna zwierać:
            1) Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę ( firmę ) i siedzibę oferenta;
            2) Oferowaną cenę jednostkową brutto; Wartość ogółem brutto;
            3) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży oraz nie       wnosi z tego tytułu żadnych roszczeń;

  1. Ofertę w zamkniętej kopercie należy składać do dnia 18.09.2019 roku, do godz. 10.00 na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, 10-357 Olsztyn ul. Jagiellońska 78, sekretariat (pok. 311)  z dopiskiem „Oferta sprzedaży - Embletta”.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2019r. o godz. 10.30 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc, sekretariat (pok. 311).
  2. Warunki realizacji sprzedaży:

- podpisanie umowy sprzedaży nastąpi z oferentem, który zaoferuje najwyższą cenę, w terminie 5 dni roboczych od dnia otwarcia ofert;

- wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego po uprzednim dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego;

- termin płatności - 14 dni od daty podpisania umowy;

  1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o sprzedaży.

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy;
Załączniki:
PlikData dodania
Pobierz plik (Sprzedaż embletta wer 3.docx)Sprzedaż embletta wer 3.docx2019-09-11
Pobierz plik (Zaproszenie do złożenia oferty 11.09.19.pdf)Zaproszenie do złożenia oferty 11.09.19.pdf2019-09-11