Logo Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

Sekretariat 89 532 29 01 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja 89 532 29 49/50 

ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

samorząd

poznaj lepiej facebook you tube

IV etap informatyzacji w naszym szpitalu został rozpoczęty...

 

25 września 2018 roku podpisana została umowa na realizację następujących zadań:

 1. Dostawę sprzętu komputerowego (komputerów i laptopów wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym, monitorów) i innych urządzeń elektronicznych wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem, wchodząca w zakres zadania pn. „Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego (HIS) oraz zwiększenie funkcjonalności istniejących i uruchomienie nowych e-usług, modernizacja istniejącej serwerowni, rozbudowa sieci LAN i WiFi oraz zakup sprzętu komputerowego”.
 2. Rozbudowę istniejącego ZSI (HIS) w ramach której przewidziane jest dostosowanie funkcjonującego w szpitalu systemu CGM CliniNET firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. do wymogów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zgodnie z zaleceniami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) w formacie HL7 CDA, aktualnymi przepisami prawa oraz w pełni przygotowanie do integracji z Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (platforma PI) w zakresie recepty, skierowania, zdarzenia medycznego i innych dokumentów oraz powiązanych z nimi słownikami i rejestrami niezbędnymi do ich prawidłowego przekazania do systemu centralnego. Pełnej integracji z Platformą udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (platforma P2) w zakresie Rejestru Systemów Kodowania oraz Rejestru Produktów Leczniczych. Rozwiązanie musi zapewnić obsługę komunikacji w wyżej wymienionym zakresie. Przedmiotem zamówienia objęta jest również migracja użytkowanego systemu CGM CLININET firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. na wydajny silnik bazy danych oferowany w niniejszym zadaniu, celem podniesienia wydajności i skalowalności systemu.
 3. Zwiększenie funkcjonalności istniejących e-usług i wdrożenie nowych polegające na dostawie i wdrożeniu niezbędnego oprogramowania w celu pozyskania następujących modułów/ funkcjonalności:
  • Implementacja Podpisu Elektronicznego i ePUAP,
  • E-Rejestracja,
  • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna,
  • E-Wywiad,
  • E-Zgoda,
  • Pakiet rehabilitacyjny,
  • Skargi / wnioski,
  • Wniosek o udzielenie informacji publicznej,
  • Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi (przedstawicielowi ustawowemu pacjenta lub osobie upoważnionej przez pacjenta),
  • Wniosek o sprostowanie dokumentacji medycznej,
  • Baza wolontariuszy, stażystów, praktykantów,
  • Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej podmiotom uprawnionym,
  • System kolejkowy,
 4. Rozbudowę istniejącej serwerowni, w ramach której przewiduje się dostawę nowych szaf teleinformatycznych wraz zasilaniem, okablowanie strukturalne szaf teleinformatycznych, dostawę systemu telewizji przemysłowej CCTV, systemu sygnalizacji włamania wraz z kontrolą dostępu, systemu sygnalizacji pożaru wraz z systemem gaszenia, systemu monitoringu, zarządzania i wizualizacji serwerowni oraz infrastruktury IT wraz klimatyzacją precyzyjną.Zasoby sprzętowe rozbudowane zostaną m.in. o serwery kasetowe, macierze, przełączniki sieciowe, klaster UTM.Przedmiotem zamówienia objęta jest dostawa wydajnego silnika bazy danych, systemu wirtualizacji serwerów oraz oprogramowania do backupu maszyn wirtualnych.Zrealizowane będzie także szkolenie min. 2 osób, po dostarczeniu sprzętu, przed podpisaniem protokołu jakościowego, na dostarczonym sprzęcie.IMG 5905

Oba zadania realizowane są w ramach realizacji projektu pn.: „Wytwarzanie i zarządzanie elektronicznym dokumentem medycznym oraz rozwój e-usług w SPZGiChP w Olsztynie" realizowany na podstawie nr RPWM.03.02.00-28-0020/17-00 z dnia 27 marca 2018 roku, w ramach Osi Priorytetowej 3 - „Cyfrowy Region", Działania 3.2 - „E-zdrowie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy Nr RPWM.03.02.00-28-0020/17-00 z dnia 27.03.2018 roku.IMG 5906